Syllabus Informatics Practices

CLASS XI INFORMATICS PRACTICES

—– >2021_2022 REVISED TERMWISE (NEW)

—— >2021_2022 (NEW)

————— > 2020_2021

————— > 2019_2020

CLASS XII INFORMATICS PRACTICES

—— >2021_2022 REVISED TERMWISE (NEW)

—–— >2021_2022 (NEW)

————-— >2020_2021

—-———– > 2019_2020